Malehistorie

Jeg har malt i over 30 år. Av og til ofte, og somme ganger med lange malepauser. Alt etter hva jeg jobbet med. 

Overraskelsen kan være stor når et bilde fremtrer som et godt emne i starten. Dette gir meg påfyll av glede og inspirasjon.

Ikke alle bilder blir skapt slik. De fleste må det jobbes mye med, gjerne med lag på lag med maling.

Flere tørkeperioder og modning av bildet må til + nye fargekombinasjoner for å få bildet slik jeg ønsker. Jeg bruker ofte jordfarger. De fremstår for meg som de mest naturlige. Men på fargepaletten er det alltid 9 grunnfarger - varme og kalde som brukes for å skape dybde i bildene.

Mine bilder er ofte nostalgisk inspirert. Etter 10 år i Bryggerhuset mitt hvor en vedfyrt bakerovn var midtpunktet og hvor tradisjonsrike matretter ble fremelsket, er mine stillebenmotiver ofte derfra eller fra hagen.

I tillegg  har jeg alltid vært en glad fjellvandrer og fotograferer ofte i fjellheimen motiver som jeg seinere setter på lerret. Lokale motiver fra Jærstrendene er og et yndet motiv å male.

En kunstner har frihet til å gjøre endringer på sine bilder. Det hender derfor at jeg endrer litt på motivet i forhold til virkeligheten.

De fleste bildene er i olje og størrelsene varierer. I 2019 har jeg brukt tid på å male abstrakt, samt malt med kniv på fjellmotiver. Det er spennende og du finner disse maleriene på gallerisiden.